Author: admin

Standardowe wartości gruntów na dzień 1 stycznia 2023 r Komisja rzeczoznawców ds. wartości nieruchomości w kraju związkowym Brandenburgia ma swoje dane dotyczące rozwoju brandenburskiego rynku nieruchomości w 2022 r. Dane opierają się na umowach kupna zarejestrowanych w regionalnych komisjach rzeczoznawców za okres...

Niedrogie mieszkania są rzadkością w Wiesbaden. Jest to również problem dla pracowników służby miejskiej, zwłaszcza w niższych i średnich przedziałach taryfowych lub płacowych. Pokazują to wyniki ankiety przeanalizowane przez Wiesbaden Office for Statistics and Urban Research w swojej najnowszej publikacji. Możliwość przeniesienia na całe...

We wschodniej części Lipska powstaje pięciokilometrowy pas zieleni. Ten parkowy łuk na wschód przechodzi również przez dzielnicę Stötteritz, gdzie znajduje się STRIETZ. W tym nowym projekcie budowlanym powstaje 112 mieszkań, które Wentzel Dr. wynajęty. Pomysł obywateli W 2013 r. władze miasta Lipska podjęły temat...

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Społeczności (BMI) postanowiło wesprzeć centra miast kwotą około 250 milionów euro. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie miast i społeczności, które muszą reagować na zmiany strukturalne. Ponieważ wiele miejsc jest dotkniętych daleko idącymi zmianami w ich centrach miast,...

Od 13 lipca w Hamburgu obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ustawy o mobilizacji gruntów budowlanych. Ogólnokrajowa ustawa zapewnia gminom dodatkowe instrumenty pomocy na napiętych rynkach mieszkaniowych – i tak jest w przypadku Hamburga. Senat utorował więc drogę przetargom budowlanym, które konkretnie zamawiają budownictwo...