Hamburg: Nowa ustawa o mobilizacji gruntów budowlanych ma na celu promowanie budownictwa mieszkaniowego

Hamburg: Nowa ustawa o mobilizacji gruntów budowlanych ma na celu promowanie budownictwa mieszkaniowego

Hamburg: Nowa ustawa o mobilizacji gruntów budowlanych ma na celu promowanie budownictwa mieszkaniowego

Od 13 lipca w Hamburgu obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ustawy o mobilizacji gruntów budowlanych. Ogólnokrajowa ustawa zapewnia gminom dodatkowe instrumenty pomocy na napiętych rynkach mieszkaniowych – i tak jest w przypadku Hamburga. Senat utorował więc drogę przetargom budowlanym, które konkretnie zamawiają budownictwo mieszkaniowe. Miejskie prawa pierwokupu gruntów budowlanych mogą teraz na szerszą skalę wykonywać przez miasto, a pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych mogą być łatwiej wydawane. Ustawodawca stworzył dodatkową podstawę prawną dla zwolnienia z niektórych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego.

Wyróżniają się trzy instrumenty

Spośród środków, które obowiązują od 13 lipca, trzy instrumenty są szczególnie ważne dla rozwoju hamburskiego rynku mieszkaniowego. Przede wszystkim istnieje możliwość wydania pozwolenia na budowę w przypadku wątpliwości niezależnie od planu zagospodarowania. Konkretnie oznacza to, że liczba kondygnacji lub nadbudówek, które wykraczają poza plan zagospodarowania, może być łatwiej zatwierdzana. Zapobieganiu spekulacji służy inny instrument: przetarg na budowę. Miasto Hamburg może pod pewnymi warunkami zarządzić zabudowę nieruchomości z lokalami mieszkalnymi. W rezultacie, w dosłownym znaczeniu prawa, następuje mobilizacja gruntów budowlanych. Trzeci instrument ma również na celu zwalczanie spekulacji: wzmocnione miejskie prawo pierwokupu. Na przykład: w przeszłości wystarczyło zbudować ogrodzenie lub szopę na pustej działce, aby miasto Hamburg utraciło prawo pierwokupu. To już nie jest możliwe.

Zakaz konwersji jest planowany

Inne narzędzia, którymi dysponuje miasto Hamburg dzięki ustawie o mobilizacji gruntów budowlanych, to uchylenie prawa planistycznego i nowe rozporządzenie dotyczące intensywności zabudowy. Na przyszłość planowany jest zakaz przebudowy, który ma chronić najemców w dzielnicach Hamburga o szczególnie napiętym rynku mieszkaniowym.

dr Dorothee Stapelfeldt, hamburski senator ds. rozwoju miast i mieszkalnictwa:

„Ustawa o mobilizacji gruntów budowlanych oferuje ogromne możliwości tańszej przestrzeni życiowej, której pilnie potrzebujemy w Hamburgu. Dlatego intensywnie o to walczyliśmy na szczeblu federalnym i ciężko o to walczyliśmy. Rozporządzeniem zapewniamy, że teraz innowacje wejdą w życie szybko i skutecznie. W ten sposób poszerzamy zakres środków, za pomocą których przynosimy ulgę na napiętym rynku mieszkaniowym w Hamburgu. Przetargi budowlane dostosowane specjalnie do budownictwa mieszkaniowego oraz wzmocnione prawa pierwokupu umożliwiają miastu podjęcie zdecydowanych działań przeciwko spekulacji nieruchomościami. Na pierwszy rzut oka uproszczone pozwolenia na budowę w postaci zwolnienia są mniej rzucające się w oczy, ale niezwykle cenne: dają nam więcej swobody w ramach obowiązującego prawa planistycznego dla pilnie potrzebnego nowego budownictwa mieszkaniowego”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące budowania, mieszkania i wynajmu w Hamburgu, skontaktuj się z Wentzel Dr. – chętnie doradzimy!

No Comments

Post A Comment