Hesse: Priorytet dla energii słonecznej

Hesse: Priorytet dla energii słonecznej

Hesse: Priorytet dla energii słonecznej

W Hesji władze są teraz zobowiązane do zezwolenia na instalacje fotowoltaiczne na zabytkowych budynkach.

Nowe wytyczne dla władz zajmujących się zabytkami w Hesji wyjaśniają, że systemy solarne na lub na budynkach wpisanych do rejestru zabytków zwykle muszą zostać zatwierdzone. Co najwyżej, jeśli zabytek kultury jest znacznie uszkodzony, można zakazać instalacji. Ale nawet wtedy, zgodnie z dyrektywą, władze muszą zawsze wykorzystywać wszystkie możliwości, aby zmniejszyć utratę wartości i znaleźć alternatywę, która może zostać zatwierdzona. Wytyczne wytyczają działania władz zabytków w gminach Hesji.

Należy zbadać alternatywy

Jako przykłady znacznej utraty wartości zabytku, wytyczna podaje m.in. kompletne układy charakteryzujące krajobraz miasta, tj. wyeksponowane w ważnych miejscach lub na osiach widokowych, znaczące ingerencje w tkankę budowlaną godną zabytku, jak konstrukcja dachu lub elewacji, czy też zagrożenie dla statyki zabytku kultury. Jednak dyrektywa przewiduje również, że w takich przypadkach należy zbadać alternatywy, na przykład, czy podrzędne budynki gospodarcze są bardziej odpowiednie lub czy można zainstalować podrzędny, ograniczony system solarny pod względem projektowym. Władze pomnika muszą w pełni wykorzystać swoją dyskrecję i ocenę, aby w miarę możliwości uzyskać zgodę.

Hess idzie do przodu

Zabytki kultury powinny również przyczynić się do zaspokojenia potrzeb energetycznych Niemiec w perspektywie średnio- i długoterminowej, przede wszystkim poprzez szybki rozwój przyjaznych dla klimatu odnawialnych źródeł energii. Rządy federalne i stanowe dążą do zawarcia paktu na rzecz przyspieszenia planowania, zatwierdzania i wdrażania, który usunie dalsze przeszkody w planowaniu i zatwierdzaniu zakładów wytwarzających energię z surowców odnawialnych. Pod tym względem Hesja robi krok naprzód w dziedzinie ochrony zabytków.

Odwrócenie w dostawie energii

„Niedawne susze letnie, coraz częstsze burze na całym świecie, ale także kryzys energetyczny w wyniku ataku na Ukrainę przypominają nam każdego dnia, że ​​musimy zmienić kurs w zakresie dostaw energii, aby pozbyć się szkodliwych dla klimatu rodzajów ogrzewania i dostaw energii elektrycznej oraz uniezależnić się od dyktatorów” – wyjaśnia minister kultury i sztuki Angela Dorn. „Ochrona zabytków już się do tego przyczynia, bo ochrona zabytków to ochrona klimatu. W szczególności starsze pomniki są często budowane ze zrównoważonych i neutralnych dla klimatu materiałów pochodzących z regionu, a ich dalsze użytkowanie wiąże się z energią. Aby to zrobić, musimy utrzymywać nasze pomniki w stanie użytecznym i żywym. W 2016 roku zmieniliśmy ustawę o ochronie zabytków tak, aby ochrona klimatu była na równi z ochroną zabytków. Od tego czasu stwierdza się, że władze pomnika we wszystkich decyzjach muszą szczególnie uwzględniać interesy ochrony klimatu i zasobów. Na tej podstawie ustalamy nową wytyczną, że sama ochrona zabytków nie jest powodem do niezatwierdzenia systemów fotowoltaicznych. Nasz Państwowy Urząd Ochrony Zabytków wspiera władze lokalne w doradzaniu właścicielom rozwiązań jak najbardziej zgodnych z ochroną zabytków. Urząd stanowy współpracuje również z państwową agencją energetyczną w celu opracowania ofensywy konsultingowej dla starych budynków i budynków zabytkowych w ramach heskiego planu ochrony klimatu”.

Twoi doradcy ds. nieruchomości w Hesji

dr Wentzela DOMY® jest reprezentowana w Hesji za pośrednictwem domów maklerskich w Darmstadt, Eltville i Frankfurcie nad Menem, gdzie doradza właścicielom nieruchomości i zainteresowanym stronom. Skontaktuj się z nami!

No Comments

Post A Comment