Indeks czynszów 2023 dla Glienicke Nordbahn

Indeks czynszów 2023 dla Glienicke Nordbahn

Indeks czynszów 2023 dla Glienicke Nordbahn

Glienicke/Nordbahn – wskaźnik czynszów na 2023 rok

Opublikowano wskaźnik czynszów na 2023 rok.

Aktualizacja wskaźnika czynszów została uzasadniona w następujący sposób:

Datą badania wskaźnika czynszu kwalifikowanego 2021 był 1 marca 2020 r. W celu określenia rozwoju rynku, kształtowanie się wskaźnika cen kosztów utrzymania wszystkich prywatnych gospodarstw domowych w Niemczech, określonego przez Federalny Urząd Statystyczny w okresie od marca 2020 r. a marzec 2022 r. ma służyć jako podstawa. Odpowiednie wartości dla wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przy roku bazowym 2015 = 100 wynoszą 105,7 dla marca 2020 r. i 115,3 dla marca 2022 r. Rezultatem jest wzrost o 115,3/105,7 – 1 = 9,1%. Wyniki tabeli wskaźnika czynszów 2020 mnoży się odpowiednio przez współczynnik 1,091.

Te:
DokumentacjaMSPGlienicke2023.pdf

Ten wskaźnik czynszów obowiązuje zatem do 31 grudnia 2024 r.
Do wskaźnika czynszów za 2023 r

No Comments

Post A Comment