Kontynuacja Sojuszu na rzecz Mieszkalnictwa w Hamburgu

Kontynuacja Sojuszu na rzecz Mieszkalnictwa w Hamburgu

Kontynuacja Sojuszu na rzecz Mieszkalnictwa w Hamburgu

Dobre wieści dla rynku nieruchomości w Hamburgu: Alliance for Housing kontynuuje owocną pracę w tym hanzeatyckim mieście. Partnerzy sojuszu z Senatu, budownictwa mieszkaniowego i dzielnic podpisali porozumienie na obecną kadencję 23 czerwca – w obecności Pierwszego Burmistrza dr. Petera Tschentschera.

10 000 nowych domów rocznie
Jednym z głównych celów sojuszu jest oddawanie 10 000 nowych mieszkań rocznie. Ta liczba była też częścią ostatniej umowy z 2016 roku – i od tego czasu zawsze była dotrzymywana, w większości przypadków nawet znacznie przekraczana.

Co najmniej 3000 z tych mieszkań było finansowanych ze środków publicznych, liczba ta została zwiększona do 4000 mieszkań socjalnych i „mieszkań hamburskich” w nowym Hamburg Alliance for Housing.

Jasne zobowiązania partnerów sojuszu
Aby Hamburg pozostał zieloną metropolią na wodzie, Senat i branża mieszkaniowa wyraźnie zobowiązały się do ekologicznego i efektywnego przestrzennie budownictwa. Cele klimatyczne stanowią ważną podstawę dla partnerów sojuszu, dlatego plan klimatyczny w Hamburg Alliance for Housing jest konsekwentnie przestrzegany.

Ponadto działki będą w przyszłości częściej przydzielane na podstawie dziedzicznych praw budowlanych, aby móc lepiej realizować interesy dobra wspólnego i cele rozwoju miast.

dr Peter Tschentscher, pierwszy burmistrz:
„Oprócz budowy dobrych i niedrogich mieszkań sojusz postawił sobie za cel przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju miast i promowanie rozwoju dzielnic przyjaznych klimatowi. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim partnerom sojuszu za to ważne zaangażowanie.”

Sönke Struck, przewodniczący północnego stowarzyszenia regionalnego Federalnego Stowarzyszenia Niezależnych Firm Nieruchomościowych i Mieszkaniowych (BFW):
„Oprócz nowego budynku, sojusz reguluje wiele innych kwestii, takich jak ochrona klimatu, przydział własności komunalnej i tworzenie przestrzeni życiowej dla osób pilnie poszukujących domu. Istotne było dla nas uzgodnienie wyższego poziomu zaangażowania dla wszystkich zaangażowanych w nowy sojusz. Każdy, kto inwestuje w Hamburgu, musi móc polegać na uzgodnionych warunkach”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące budowania, mieszkania i wynajmu w Hamburgu, skontaktuj się z Wentzel Dr. – chętnie doradzimy!

No Comments

Post A Comment