Majątek odziedziczony? To zależy od wartości rynkowej

Majątek odziedziczony?  To zależy od wartości rynkowej

Majątek odziedziczony? To zależy od wartości rynkowej

O wysokości podatku od spadków decyduje wartość majątku. W przypadku nieruchomości za podstawę przyjmuje się wartość rynkową w chwili dziedziczenia.

W tym zakresie w interesie spadkodawcy leży sprawdzanie od czasu do czasu, czy podatek spadkowy nie powstanie w wyniku wzrostu cen nieruchomości i czy w związku z tym nie jest wymagana inna konstrukcja prawa spadkowego. Zwraca na to uwagę kancelaria prawna Gründig. To, czy należy się podatek od spadków, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, zależy od różnych czynników.

Różne wskaźniki, różne stawki podatkowe

Wysokość podatku od spadków zależy od stosunku rodzinnego i wywodzącej się z niego klasy podatkowej, a także od wartości całego spadku. Ogólna ulga podatkowa wynosi 20 000 euro. Następujące ulgi mają zastosowanie do krewnych pierwszego stopnia w prawie spadkowym:

  • Małżonkowie i zarejestrowani partnerzy: 500 000 euro
  • Dzieci, pasierbowie i dzieci zmarłych dzieci i pasierbów: 400 000 euro
  • Zstępni żyjących dzieci i pasierbów: 200 000 euro
  • Rodzice i przodkowie: 100 000 euro

O dalsze zwolnienia podatkowe można ubiegać się w przypadku wydatków emerytalnych i majątku gospodarstwa domowego do kwoty 41 000 EUR.

Jeżeli spadek przekracza ulgi, wyżej wymienieni krewni podlegają opodatkowaniu od nadwyżki według klasy podatkowej 1, począwszy od 7 proc. W zależności od wartości majątku podatek wzrasta do 30 proc. W przypadku dalszych krewnych, takich jak rodzeństwo, siostrzeńcy i siostrzenice, istnieje tylko podstawowy zasiłek w wysokości 20 000 euro i są oni opodatkowani zgodnie z klasą podatkową 2 ze stawką podatkową od 15 do 43 procent. Wszystkie inne osoby muszą zapłacić podatek od 30 procent do 50 procent spadku zgodnie z klasą podatkową 3.

Wykorzystanie nieruchomości jako czynnik dodatkowy

Jednak ma znaczenie, czy budynek przeznaczony na własny użytek, czy budynek wynajmowany jest przekazywany na mocy prawa spadkowego. Jeśli odziedziczysz nieruchomość jako żona lub mąż i sam z niej korzystasz, jej wartość jest zwolniona z podatku od spadków niezależnie od tego, czy zwolnienie podatkowe zostanie przekroczone, pod warunkiem, że mieszkasz w niej przez dziesięć lat, mówi Steffen Gründig, prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym . W przypadku dzieci zwolnienie podatkowe ma zastosowanie tylko do powierzchni mieszkalnej wynoszącej 200 metrów kwadratowych. Jeżeli jest większa, to w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku należy zapłacić podatek od spadków od nadwyżki. W przypadku nieruchomości wynajmowanych spadkobiercy muszą zapłacić podatek spadkowy jedynie od 90 proc. wartości nieruchomości.

Regularnie przeglądaj planowanie nieruchomości

Podatek od spadków powstaje, gdy aktywa są przekazywane jako podatek od darowizn, z kilkoma wyjątkami. Zwolnień wymienionych powyżej można generalnie żądać co dziesięć lat. Steffen Gründig wyjaśnia, że ​​obciążenia podatkowe można znacznie zmniejszyć lub całkowicie uniknąć dzięki wczesnemu planowaniu z rozłożonymi w czasie transferami między żyjącymi oraz w połączeniu z przeniesieniem na wypadek śmierci.

Masz pytania dotyczące swojego domu, mieszkania lub nieruchomości? Jesteś zainteresowany bezpłatną i niezobowiązującą wyceną nieruchomości? My w Wentzel Dr. chętnie doradzimy.

No Comments

Post A Comment