Nieruchomości energooszczędne osiągają wyższe ceny sprzedaży

Nieruchomości energooszczędne osiągają wyższe ceny sprzedaży

Nieruchomości energooszczędne osiągają wyższe ceny sprzedaży

Chronią klimat, powodują niższe koszty i okazują się jeszcze bardziej wartościowe: energooszczędne nieruchomości. Domy i mieszkania o wysokiej efektywności energetycznej osiągają średnio o 23 proc. wyższe ceny sprzedaży niż te, które nie zostały zmodernizowane. Tak wynika z badania zleconego przez Federalne Stowarzyszenie na rzecz Energooszczędnych Przegród Budowlanych (BuVEG).

W ramach badania oceniono 155 000 obiektów na terenach wiejskich i miejskich. Dotyczy to zarówno domów jedno- i wielorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych. Badany okres obejmował ostatnie dwanaście miesięcy.

Domy na wsi korzystają, stare budynki w mieście
Trzy główne wyniki badania dotyczące wzrostu wartości energooszczędnych nieruchomości na obszarach wiejskich i miejskich to:

  1. Na obszarach wiejskich energooszczędne nieruchomości w każdym wieku osiągają cenę sprzedaży wyższą o 31 punktów procentowych.
  2. W dużych miastach stare budynki (zbudowane przed 1949 rokiem) rosną średnio o 44 proc.
  3. Domy jednorodzinne i wspólnoty mieszkaniowe lub domy wielorodzinne osiągają podobne wyniki.

Energooszczędna renowacja jest dobra zarówno dla portfela, jak i dla środowiska

„Energooszczędne zmodernizowane budynki są nie tylko kluczowe dla znacznie lepszej ochrony klimatu, ale są kluczowym czynnikiem zwiększania wartości nieruchomości” – mówi Jan Peter Hinrichs, dyrektor zarządzający BuVEG.

Aby móc osiągnąć ważne cele klimatyczne w Niemczech, niezbędna jest energooszczędna konstrukcja i renowacja. Modernizacje prowadzą do znacznie mniejszego zużycia energii, co chroni środowisko, a także prowadzi do niższych kosztów eksploatacji.

Politycy mają obowiązek
Jednak cele klimatyczne dotyczące redukcji emisji CO2 w sektorze budowlanym nie zostały jeszcze osiągnięte w Niemczech. Według BuVEG około 60 procent z 22 milionów niemieckich budynków jest niewystarczających pod względem energetycznym. „Teraz bardziej niż kiedykolwiek wzywa się polityków do znacznej poprawy warunków ramowych dla energooszczędnej modernizacji. Jak się okazuje, pod wieloma względami projekt wartościowy – wyjaśnia Jan Peter Hinrichs.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wyceny Twojej nieruchomości i modernizacji energetycznej, Wentzel Dr. gotowy na pytania. Skontaktuj się z nami!

No Comments

Post A Comment