Rynek mieszkaniowy w Kolonii: napięta sytuacja, dobry klimat inwestycyjny

Rynek mieszkaniowy w Kolonii: napięta sytuacja, dobry klimat inwestycyjny

Rynek mieszkaniowy w Kolonii: napięta sytuacja, dobry klimat inwestycyjny

Urząd ds. Rozwoju Miast i Statystyki Miasta Kolonii przedstawił swój raport „Wiadomości Statystyczne Kolonii 4/2021: Wyniki badania eksperckiego dotyczącego kolońskiego rynku mieszkaniowego”. W tym celu przebadano ekspertów na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym jesienią 2020 r. Osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, pochodzą z branży budowlanej, a także z firm mieszkaniowych i grup interesu.

Grunty budowlane są rzadkie i drogie
Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Kolonii pozostaje bardzo napięta. Popyt wyraźnie przewyższa podaż, zdaniem ekspertów, w najbliższych latach stosunek ten nie ulegnie znaczącym zmianom. Jednym z głównych powodów jest niedobór gruntów budowlanych w nadreńskiej metropolii Kolonii, co ma dwojakie konsekwencje:

  • Po pierwsze, 92 proc. ankietowanych postrzega jako problem małą dostępność gruntów budowlanych,
  • po drugie, 78 procent uważa wysokie ceny gruntów w Kolonii za wyzwanie.

Koszty budowy rosną
Oprócz niewystarczającej i drogiej podaży gruntów budowlanych w Kolonii, około połowa ankietowanych postrzega wysokie koszty budowy jako główny problem. Planowanie, budowa i sprzedaż są zdecydowanie zbyt drogie, a tym samym stanowią przeszkodę dla nowego budownictwa. Ciekawe: W 2011 roku tylko 8% ankietowanych stwierdziło, że problemem są koszty budowy, więc wzrost w ciągu dziewięciu lat to aż 42 punkty procentowe.

Klimat inwestycyjny pozostaje dobry
Według badań komisji ekspertów ds. wartości nieruchomości w Kolonii, w latach 2011-2019 wartość mieszkań własnościowych wzrosła średnio o 86 procent. Ankietowani eksperci oceniają również dobry klimat inwestycyjny na najbliższe lata – zarówno w nowym budownictwie, jak iw zakupie istniejących mieszkań.

Środki oszczędzania energii są ważną inwestycją
Jeśli chodzi o dalszy rozwój własnego portfela nieruchomości w Kolonii, ankietowani uważają środki oszczędzania energii za najważniejszą inwestycję. Udowodniono, że znacznie podnoszą one wartość nieruchomości (nieruchomości energooszczędne uzyskują wyższe ceny sprzedaży). Dodatkowo zdaniem ekspertów szczególnie sensowną inwestycją jest późniejsze dobudowanie balkonów oraz modernizacja kuchni i łazienki.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące rynku nieruchomości w Kolonii, zespół w Kolonii Wentzel Dr. dostępny sklep.
Zapraszamy do kontaktu!

No Comments

Post A Comment