Spadek po jednym z rodziców – dziedziczenie mieszkania

Skup nieruchomości

Spadek po jednym z rodziców – dziedziczenie mieszkania

Spadek po jednym z rodziców – dziedziczenie mieszkania

Jeden z największych dylematów, przed którymi stają osoby, które straciły jednego z rodziców, to dziedziczenie mieszkania. Często okazuje się, że mieszkańcy muszą się zmagać z problemami związanymi z określeniem własności mieszkania, podziałem dziedzictwa i spłatą podatków. W poniższym artykule przedstawimy szczegóły dziedziczenia mieszkania po jednym z rodziców.

Podział dziedzictwa

Jeśli rodzic zmarł, zostawiając po sobie własność, która nie została rozdzielona między rodzeństwo, wówczas dzieci mają prawo dziedziczyć tę własność. Dziedziczenie będą przeprowadzone w zgodzie z przepisami prawa, a zdyfikowane według treści testowania. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy rodzic posiadał testament. Jednak, gdy nie ma testamentu, dziedziczenie jest uregulowane przez kodeks cywilny.

Według przepisów, dzieci dziedziczą równe części, czyli tzw. część ustawową. Część ustawowa to część majątku, która jest zarezerwowana dla spadkobierców zgodnie z ustawą i nie może być zmieniona przez testatora. Dopiero pozostała część majątku jest zgodna ze składką, którą określa testament.

Zasadniczo, co do zasady nie ma znaczenia, ile dzieci posiadał spadkodawca i czy pozostawił on w spadku dom, mieszkanie, działkę, fundusze czy nieruchomości. Jeśli w dziedzictwie została zarezerwowana część do mieszkania, każde z dzieci ma równe prawo do dziedziczenia.

Do kogo przypada prawo dziedziczenia?

Kolejną kwestią, która wpływa na dziedziczenie mieszkania, jest to, kto ma prawo do dziedziczenia po spadkobiercy. Jeśli umiera jedno z rodziców, to wówczas, jego majątek przechodzi na fundusz dziedzictwa ogólnego. Oznacza to, że dom lub mieszkanie staje się spadkiem.

Właścicielem mieszkania może zostać spadkobierca, który otrzymał odpowiednią liczbę udziałów w dziedzictwie oraz wnosił do niego prawa dziedziczenia po zmarłym w czasie życia zmarłego lub zajął wykupienie udziałów innym uczestnikom dziedzictwa.

Podział mieszkania

Jeśli dziecko, które dziedziczy mieszkanie po jednym z rodziców, korzystało z mieszkania wraz ze swoim zmarłym rodzicem, wówczas prawa dziedziczenia należą się tylko dziecku. Jednak, jeśli mieszkanie było “wspólne” i żyły w nim również inne osoby, dziedziczenie będzie skomplikowane.

W tej sytuacji, do udziałów w dziedzictwie będzie zaliczana część mieszkania wykorzystywana przez spadkobiercę do czasu śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że wartość mieszkania jest dzielona według łącznego wkładu każdego z mieszkańców, którzy z niego korzystają.

Spłata podatków

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodzą w skład dochodu z niemieszkalnych przedmiotów, który traci człowiek, który odzyskał mieszkanie w wyniku dziedziczenia. Dlatego należy zapłacić podatek dochodowy od wartości mieszkania. Wysokość podatku wynosi 19 procent wartości mieszkania w momencie dziedziczenia.

Co ciekawe, wartość podatku nie zależy od faktycznej wartości mieszkania, tylko od jej wartości w momencie wydania przez sąd decyzji, która rozstrzyga o przysługującym udziale spadkowym.

Podsumowanie

Dziedziczenie mieszkania po jednym z rodziców może być skomplikowane i wymaga szerszej wiedzy z dziedziny prawa. Jeśli dana osoba posiada wątpliwości, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z prawnikiem. Jednakże, poznając uregulowania regulaminów, zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia dziedziczenia mieszkania po jednym z rodziców w sposób, który będzie sprzyjać poszczególnym spadkobiercom w równym stopniu.

No Comments

Post A Comment