Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Skup nieruchomości

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Odziedziczenie mieszkania to zazwyczaj dla nas bardzo istotny moment i emocjonalne przeżycie. Niestety, oprócz radości i szczęścia może ono przynieść również pewne problemy. Jednym z nich jest sprzedaż odziedziczonego mieszkania. Dlatego warto wiedzieć, jakie formalności należy spełnić, aby taka transakcja przebiegła w sposób właściwy i legalny.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Niekwestionowanym wymaganiem przy sprzedaży mieszkania jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, czyli aktu notarialnego stwierdzającego nabycie własności lub innych uprawnień do mieszkania. Zakres wymaganych dokumentów zależy również od charakteru nieruchomości i okoliczności związanych z jej pochodzeniem. Należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, w tym m.in:

– akt notarialny o nabyciu mieszkania

– dowód osobisty

– dokumenty dotyczące prawa wieczystego użytkowania albo odrębnego własnościowego prawa do lokalu

– pełnomocnictwo (jeśli jest to potrzebne)

– umowa dzierżawy (gdy lokal był dzierżawiony)

– dokumenty związane z remontem lub modernizacją (jeśli miał miejsce)

– zaświadczenia o braku zaległości z tytułu opłat za media, czynszu i podatków

– Ewidencja gruntów i budynków

Na uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów można zarezerwować około dwóch tygodni lub dłużej, w zależności od rodzaju i okoliczności nieruchomości.

Ewidencja gruntów i budynków

Warto zaznaczyć, że ważny dokument dla wartości odziedziczonego mieszkania jest Ewidencja gruntów i budynków. To dokument przechowywany u gminy, który mówi o tym, gdzie znajduje się dane mieszkanie. Bywa używany np. w dyskusjach z bankiem, który ocenia wartość mieszkania w związku z wnioskowanym przez klienta kredytem hipotecznym. Warto więc poszukać i sprawdzić, co znajduje się w takiej ewidencji. Być może okaże się, że nieruchomość jest warte więcej niż sądziliśmy.

Wycena mieszkania

Kolejnym etapem jest dokonanie rzetelnej wyceny mieszkania. Ocenie wartości odziedziczonej nieruchomości powinniśmy poświęcić sporo uwagi, ponieważ od niej będzie zależało wiele kwestii. Pierwszym krokiem jest analiza rynku nieruchomości, w tym wycena ofert na podobne mieszkania w naszym regionie. Warto podjąć współpracę z rzetelnym rzeczoznawcą majątkowym, który na podstawie analizy i swojej wiedzy podpowie, jaką cenę uzyskać za nieruchomość.

Prawo do mieszkania

Jeśli na nieruchomości zamieszkuje ktoś inny, np. spadkodawca, jego małżonek lub dzieci, to musimy zatrzymać się przy kwestii prawa do mieszkania. Warto zwrócić uwagę, czy spadek nie zawiera ograniczeń w tym zakresie. Czyli czy zgoda innych mieszkańców jest konieczna do przepisania mieszkania.

Forma transakcji

Kolejnym ważnym punktem jest wybór formy transakcji. Najczęściej sprzedaż odziedziczonego mieszkania odbywa się w drodze umowy sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego. Istnieją jednak wyjątki, w których do przepisania własności konieczne jest wpisanie w księdze wieczystej. Warto więc dokładnie zapoznać się z wymaganiami ustawowymi, aby dokonać najlepszego wyboru.

Opłaty związane ze sprzedażą mieszkania

Kolejnym etapem jest określenie kosztów związanych ze sprzedażą mieszkania. Warto tutaj wiedzieć, że wynegocjowany przez nas rynkowy lub wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego, a także zapłaty u notariusza to nie jedyny wydatek, który nas czeka. Koszty związane z tym procesem to przede wszystkim podatek dochodowy od osób fizycznych, ale też opłaty związane z umową przedwstępną (jeśli był sporządzony), koszty notariusza, koszt wpisu do księgi wieczystej, opłaty administracyjne itp.

Podsumowanie

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania wymaga bardzo dużego przygotowania oraz odpowiedzialności. Jednym z najważniejszych aspektów jest posiadanie kompletnych dokumentów. Należy więc w pierwszej kolejności zebrać wszelkie potwierdzenia o nabyciu nieruchomości, a także ewentualne pozwolenia na remonty, oświadczenia itp. Kolejnym krokiem jest wycena mieszkania, wybór formy transakcji oraz określenie kosztów związanych ze sprzedażą. Zachowanie dokładności i konsekwencji, a także podjęcie współpracy z ekspertami, to klucz do uzyskania satysfakcjonującego wyniku i bezproblemowej sprzedaży mieszkania.

No Comments

Post A Comment