W ten sposób Hamburg chce osiągnąć swoje cele w zakresie ochrony klimatu w sektorze budowlanym

W ten sposób Hamburg chce osiągnąć swoje cele w zakresie ochrony klimatu w sektorze budowlanym

W ten sposób Hamburg chce osiągnąć swoje cele w zakresie ochrony klimatu w sektorze budowlanym

Aby osiągnąć cele miasta w zakresie ochrony klimatu, około 87 000 budynków w Hamburgu ma zostać odnowionych pod kątem efektywności energetycznej do 2045 r. Urząd ds. Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa obiecuje nowe fundusze i kampanię informacyjną dla właścicieli.

Czy cele Hamburga w zakresie ochrony klimatu dla sektora budowlanego są realistyczne? Aby to sprawdzić, władze Hamburga ds. rozwoju miejskiego i mieszkalnictwa zleciły obszerne studium wykonalności. Główne wyniki są już dostępne:

Gdzie zacząć?

Priorytetowo należy wdrażać środki o największym efekcie dźwigni. Z jednej strony dotyczy to renowacji energetycznej budynków mieszkalnych wybudowanych w latach 1949-1978. Z drugiej strony działania o niskich nakładach inwestycyjnych, takie jak wyrównanie hydrauliczne czy zastosowanie pomp o wysokiej wydajności, już teraz prowadzą do oszczędności rzędu 20 proc. energii cieplnej, a tym samym osiągnąć świetny efekt przy stosunkowo niewielkim wysiłku.

potrzeba renowacji

Budynki mieszkalne powodują około dwóch trzecich CO22-Emisje z budynków mieszkalnych w Hamburgu i zużywają około dwóch trzecich całkowitej energii końcowej w sektorze mieszkaniowym. Ogółem tylko około jedna trzecia tych budynków nie została odnowiona lub została jedynie nieznacznie odnowiona. Oznacza to, że do 2045 roku około 87 000 budynków mieszkalnych w Hamburgu będzie musiało zostać wyremontowanych pod kątem efektywności energetycznej.

Izolować czy nie izolować?

Odsetek budynków mieszkalnych do 1986 r. włącznie, których struktura jest szczególnie warta zachowania, wynosi około 40 procent. Budynki, których ocieplenie elewacji nie jest możliwe ze względów urbanistycznych, stanowią około 12 procent zasobów. W tym przypadku należy zastosować inne środki zaradcze.

otrzymane części

Komponenty najlepiej wymieniać i odnawiać energetycznie dopiero wtedy, gdy nie nadają się już do użytku. To nie tylko oszczędza CO2emisje, ale także powoduje niższe koszty dla najemców, gdyż koszty utrzymania są wówczas nie do odzyskania.

Urząd ds. Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa chciałby na różne sposoby wesprzeć właścicieli nieruchomości w Hamburgu we wdrażaniu działań:

  1. Trwa restrukturyzacja finansowania modernizacji Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB): planowany jest program finansowania małoinwestycyjnych środków o wysokiej skuteczności w celu optymalizacji ogrzewania, a także program tworzenia harmonogramów renowacji dla całych portfeli budynków mieszkalnych oraz nowy program modernizacji mieszkań na wynajem z wyższymi dochodami – i limitem czynszu niż dotychczas.
  2. Na rok 2023 planowana jest realizacja kampanii komunikacyjnej, która ma przekonać właścicieli budynków i branżę mieszkaniową o pilności i znaczeniu renowacji energetycznej oraz pokazać możliwości w tym zakresie.
  3. W dialogu branżowym pomiędzy branżą budowlaną, opracowywana jest strategia dla wykwalifikowanych pracowników oraz rozbudowy zdolności do realizacji zbliżających się remontów.
  4. Organ ds. rozwoju miejskiego i mieszkalnictwa będzie nadal ściśle współpracował z centralnymi grupami odniesienia, w szczególności z Sojuszem na rzecz Mieszkalnictwa w Hamburgu.

Czy masz pytania dotyczące Twojej nieruchomości w Hamburgu? dr Wentzela chętnie Ci doradzi!

No Comments

Post A Comment